VÄRDEGRUND

FÖR KISAM OCH VÄRLDENS MAMMOR

ALLAS LIKA VÄRDE – OAVSETT

Religion
Politisk tillhörighet
Kultur, tradition, språk
Utbildningsnivå
Funktionsnedsättning
Status

Respektera våra olikheter