Vi utbildar framtidens ledare:
Versamheten med Världens mammor växer fort och det finns stort intresse av att vi ska finnas på fler platser i Sverige och internationellt. Genom medel från Postkodstiftelsen kan vi nu erbuda en unik 1-åring ledarskapsutbildning för 20 av kvinorna för de ska kunna hålla i aktiviteter med Världens mammor på både befintliga och nya platser. Därigenom hoppas vi att vår verksamhet ska kunna växa och utvecklas hållbart.

Med fler kvinnor som ledare……. Hur skulle vår värld se ut då……

KISAM – Världens mammor: vi utbildar framtidens ledare (Se filmen)