Vi satsar på mammorna! STARKA, trygga mammor ger starka tryggar barn!

KISAM-Världens mammor

Vi är kvinnor och mammor från olika delar av världen, från olika kulturer, bakgrunder, språk och religioner, men vi är förenade i att vi tillsammans arbetar för att skapa en bättre framtid för oss själva och våra barn- och barnbarn.

När vi har starka och trygga mammor, så får vi även starka, trygga barn!

Vi påverkar – LYSSNA PÅ MAMMORNA

Trots miljardsatsningar ökar segregationen och otryggheten i Sverige.
Vi har sett en eskalerande försämring av läget och kan allt tydligare se segregationens negativa konsekvenser. Vi i KISAM-Världens mammor vill vara med och påverka och vara en röst för förändring. Prata MED oss INTE OM oss. Gör TILLSAMMANS med oss INTE FÖR oss.

I det konstnärliga skapandet, föds idéer och visioner. Vi löser världsproblem, både i det lilla och i det stora. Det viktiga är att vi gör det tillsammans!

Under skapandeträffarna får kvinnor, mammor och barn prova på olika konstnärliga uttryck. Det är under den skapande processen som vi även övar svenska språket, bygger nätverk och får vänner, lär om samhälle OCH har roligt tillsammans.
Det är konsten som är det universella språket!

VÅR VISION ÄR ATT:

– Fler kvinnors röster ska höras och deras kunskaper ska bättre tas tillvara.
– Att kvinnor ska få redskap till att kunna vara en aktiv del i samhället, känna
egenmakt och påverka sitt och sin familjs nutid som framtid.
– Ett led i arbetet är att fler kvinnor ska komma ut i egen försörjning och ha en meningsfull fritid.

BAKGRUND

Världens mammor startade 2016 i Motala, när Barnavårdscentralen slog larm, att många mammor och barn satt isolerade i sina hem. Idag finns vi på 5 platser i Östergötland och intresse finns för att vi ska fortsätta växa såväl nationellt som internationellt.
GENOM – KISAM- Världens mammor arbetar vi med att:
– Lära om och prova på olika konstnärliga uttryck
– Empowerment och teamarbete
– Kunskapsutflykter
– Språkinlärning
– Konstnärligt skapande i utställningar och närmiljö
– Synliggöra kvinnors berättelser
Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med engagemang genom aktivt deltagande och med lärande genom görande och upplevelser. Genom empowerement uppmuntrar vi varandra till att våga. Vi arbetar med systerskap och med att skapa framtidshopp, där var och en av oss har ett viktigt uppdrag att fylla.

Vi samverkar med professionella konstnärer.

Vi är kvinnor och mammor från olika delar av världen, från olika kulturer, bakgrunder, språk och religioner, men vi är förenade i att vi tillsammans arbetar för att skapa en bättre framtid för oss själva och våra barn- och barnbarn.

När vi har starka och trygga mammor, så får vi även starka, trygga barn!

KISAM är inte INTE ett kulturprojekt, utan ett utvecklingsarbete där kulturen ingår.